Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem naszej kultury, a w związku z tym odgrywa także ważną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ichniejszym możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.