Reklama w Internecie – konwersja

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem naszej kultury, a w związku z tym odgrywa także ważną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ichniejszym możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się głównie na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr oraz powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, jednak jej skuteczność zależy głównie od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (e-marketing). W tym momencie dlatego w dobie Internetu zwłaszcza dużą rolę odgrywają profesjonalnie opracowane strony internetowe oraz interesujące, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod promocji, ponieważ nasza aktywność w wielkiej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama też musiała przystosować własne sposoby oddziaływania (strony www). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język promocji jest zatem zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choć posiada sprawiać wrażenie spontanicznej, jest uprzednio przygotowywana, a więc także witryny internetowe muszą być rezultatem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: konwersja.