Jak odzyskać dług

W ciągu ostatnich lat można było odnotować znaczny wzrost dobrobytu. Jednakże jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (przykładowo utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele sposobności (sprawdź odzyskiwanie należności). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy niemniej jednak też firmy. Obecnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy podstawowy wykonawca nie wywiązuje się ze własnych zobowiązań, dylematy posiada także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej skuteczna firma windykacyjna). Natomiast spółki w ogromnej liczbie przypadków mogą być wyłącznie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej okoliczności windykacja może być bardzo utrudniona. By wejść na majątek wspólników i zarządu trzeba przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: skuteczna windykacja.